L'Oscar m'ha parlat d'això

Micronació (també dita cibernació, país de fantasia o projecte de nou país) és una entitat que té aparença de nació o estat independent, però que en realitat només existeix en paper, a Internet o a la mentalitat dels seus creadors. Algunes micronacions han aconseguit estendre llurs operacions en el món real, de manera que tenen bandera, moneda o servei postal propis. Es tracta d'usar elements de les nacions i estats comunament acceptats en el món real que puguin servir per a facilitar la credulitat de la gent, tant a l'interior com a l'exterior de les micronacions.

El terme micronació és un neologisme encunyat en els anys 90 per a descriure els milers de petites i no reconegudes entitats-estats que han aparegut al llarg de la dècada. El terme es fa servir retroactivament per a entitats no reconegudes, algunes creades en el segle XIX. En els darrers anys s'ha usat el terme micropatrologia per a denominar l'estudi de les micronacions, encara que no és una disciplina acadèmica formal. Els afeccionats a les micronacions sovint es refereixen a les nacions-estat sobiranes reals com a macronacions.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Micronaci%C3%B3